Montáž okien a dverí

Montáž okien a dverí Montáž
Celkový proces osadenia nových okien je technicky náročná vec pozostávajúca z viacerých rovnako dôležitých etáp. Predpokladom správnej montáže je najmä zameranie a technický návrh konštrukcie okna vyškolenou a skúsenou osobou. Následne sa pripravujú otvory na osadenie okna, pričom  je vhodné, keď je celý otvor súdržný,  vyspravený a bez prachových nečistôt. Na rad prichádza samotná montáž okien, pri ktorej firma Kalypso odporúča používať na ochranu špáry tesniace pásky, ktoré sa lepia z interiéru aj z exteriéru.

Hlavné funkcie TROJROVINOVEJ MONTÁŽE S PÁSKAMI a používané materiály

Montáž okien a dverí Montáž
s Výmenou okien však naša starostlivosť o zákazníka nekončí – sme pripravení riešiť prípadné problémy v rámci záručného servisu a reagovať na požiadavky zákazníkov po uplynutí záručnej lehoty. Preto sú naši vyškolení pracovníci a autorizované montážne skupiny pre vás vždy k dispozícii.

Žiadosť o cenovú ponuku