Montáž okien a dverí

 

Montáž okien a dverí Montáž

Aby samotné okná dosahovali tie správne hodnoty a fungovali tak, ako majú, je dôležitý nielen výber produktu, ale aj jeho správna odborná montáž. Celkový proces osadenia nových okien je technicky náročná vec pozostávajúca z viacerých rovnako dôležitých etáp. Predpokladom správnej montáže je najmä zameranie a technický návrh konštrukcie okna vyškolenou a skúsenou osobou. Následne sa pripravujú otvory na osadenie okna, pričom  je vhodné, keď je celý otvor súdržný,  vyspravený a bez prachových nečistôt. Na rad prichádza samotná montáž okien, pri ktorej firma Kalypso odporúča používať montáž bez tepelných mostov, t.j. trojrovinovú montáž okien, pri ktorej sa na ochranu škáry používajú tesniace pásky lepené z interiéru aj z exteriéru. Viac o montáži bez tepelných mostov sa dozvietetu.

Hlavné funkcie TROJROVINOVEJ MONTÁŽE S PÁSKAMI a používané materiály

Montáž okien a dverí Montáž

Pri montáži našich okien dbáme na použitie prvotriednych materiálov:

S výmenou okien však naša starostlivosť o zákazníka nekončí – sme pripravení riešiť prípadné problémy v rámci záručného servisu a reagovať na požiadavky zákazníkov po uplynutí záručnej lehoty. Preto sú naši vyškolení pracovníci a autorizované montážne skupiny pre vás vždy k dispozícii.

Žiadosť o cenovú ponuku

Paste your AdWords Remarketing code here