Podkladový profil – dôležitá súčasť kvalitnej montáže okien